Tjeneste- og salgsvilkår

Ved kjøp og bruk av produkter og tjenester fra dette nettstedet og Tryggere start AS, aksepterer du vilkårene som er gitt nedenfor.

 

Rettigheter

Tryggere start AS innehar alle rettigheter til dette nettstedet og alt innholdet som publiseres her. Dette gjelder all tekst, bilder, video, lydfiler, samt firmanavn, logo og produktnavn. Innhold, utforming og data på nettstedet er beskyttet etter åndsverkloven og annen lovgivning. Innholdet kan ikke (helt eller delvis) endres, kopieres, offentliggjøres, distribueres eller for øvrig anvendes uten skriftlig tillatelse fra innehaver. Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål i tilknytning til dette. 

 

Ansvar for innhold på nettstedet

Tryggere start AS endrer innholdet på nettsiden etter behov, og kan når som helst, helt eller delvis, endre eller fjerne innhold uten forvarsel. Endringer som vil påvirke grunnleggende funksjoner ved bruk av nettstedet og digitale tjenester vil varsles aktive kunder i forkant. 

Hensikten med informasjon som publiseres på denne nettsiden er opplysning. Digitale kurs, nedlastbare ressurser og annet innhold som publiseres på nettsiden er ikke helsehjelp, og kan aldri erstatte individuell rådgivning og nødvendig kontakt med helsetjenester. Det gis ingen garanti for effekt av informasjon som formidles gjennom denne nettsiden, og enhver beslutning du måtte ta som følge av innholdet, er på eget ansvar. 

Nettsiden kan inneholde linker til eksterne kilder. Vi fraskriver oss fra alt ansvar for innholdet på nettsider det pekes til, eller produkter og tjenester som selges der, herunder evt. brudd på personvernlovgivning eller andre brudd på norsk lov.

 

Vilkår for kjøp av digitale tjenester

Tryggere start AS selger tilgang til digitale kurs, og følger Forbrukertilsynets standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir deg, som forbruker, ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Salgsvilkårene kan du lese her.

https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/veiledninger-og-retningslinjer/standard-salgsbetingelser-for-forbrukerkjop-av-varer-over-internett

Din digitale kurstilgang er personlig, og skal kun brukes av deg og din partner. Ved kjøp av tilgang til våre digitale kurs plikter du å holde din brukerkonto hemmelig, og sikre at denne ikke blir brukt av andre. Det er heller ikke tillatt å kopiere eller videreformidle kursinnhold uten skriftlig tillatelse fra innehaver. Ved brudd på overnevnte vilkår, forbeholder Tryggere start AS seg retten til å stenge din brukerkonto, og kreve erstatning for eventuelt økonomisk tap. 

Videre er det ikke tillatt å forsøke eller tilegne seg annen informasjon enn den du gis tilgang til gjennom kjøp av våre tjenester. Dersom du skulle komme i besittelse av slik informasjon, plikter du å melde fra til oss. 

Ved kjøp av tilgang til digitale kurs aksepterer du som bruker at det kan oppstå midlertidige feil eller forstyrrelser, som gjør at hele eller deler av produktet blir utilgjengelig over kortere perioder. Dette kan f.eks. skyldes oppdatering av innhold eller teknisk vedlikehold.

 

Vilkår for online psykologsamtaler/E-terapi

Online psykologsamtaler er helsehjelp på lik linje med fysiske samtaler. Som psykolog er jeg underlagt helsepersonelloven, og dine rettigheter som klient er nedfelt i pasient- og brukerrettighetsloven.

Samtaler bookes gjennom vårt krypterte online bookingssystem. Alle samtaler foregår over video, i et kryptert og sikret digitalt rom, gjennom tjenesteleverandøren Whereby. Ved booking må du oppgi betalingsinformasjon. Det oppgitte beløpet reserveres, og trekkes fra din konto ved avtalens start. Endring eller kansellering av avtalen må skje innen 24 timer før avtaletidspunktet, for at beløpet skal bli refundert. Endring og kansellering gjøres fra din profil i online booking. 

Personopplysninger, relevante helseopplysninger og helsehjelpen som gis må journalføres (jmf. helsepersonelloven). Journalføring gjøres i et kryptert journalsystem, EasyPractice. Alle opplysninger som anses som relevant og nødvendig for din behandling vil bli journalført i din journal. Du har rett til innsyn i din journal. 

 

Behandling av personopplysninger

Personopplysninger behandles i henhold til gjeldende lovgivning. Se vår personvernerklæring her.

 

Kontaktinformasjon

Vedrørende spørsmål om innhold, bruk av nettsiden, personvern, redigering og fjerning av personopplysninger, ta kontakt med oss. 

Kontaktperson: Ida Svanheim Fløtten

[email protected]